وزارت امور اقتصاد و دارايي
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
آيين نامه اجرايي بند(م) تبصره (3) قانون بودجه 93
تصويب نامه هيات وزيران در خصوص تعرفه گاز

اصلاحيه دستورالعمل اجرايي روش ابلاغ اعتبار

تعيين ضرايب حقوق سال 1393
آيين نامه اجرايي بند (ب) تبصره (13) قانون بودجه سال 1393 كل كشور
ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 1393
بخشنامه معاون حقوقي رئيس جمهور در خصوص اجراي قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران
اصلاح آيين نامه تبادل هدايا با مقامات خارجي
تصويب نامه هيات وزيران در خصوص اختلافات اجراي طرح هاي عمراني
بخشنامه به كليه وزارتخانه ها ،سازمانها وموسسات دولتي و استانداريها در خصوص انجام عمليات عمراني در مجاورت ايستگاههاي سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران
مصوبه هيات وزيران در خصوص انتصاب وزيران وزارت امور اقتصادي و دارايي و صنعت ،معدن و تجارت به عنوان اعضاي شوراي عالي كار
بخشنامه در خصوص برقراري فوق العاده ويژه _خبره-عالي
بخشنامه در خصوص ذخيره فني درمان

موافقت ديوان محاسبات كشور با اصلاح بند (5) دستورالعمل ماده 75 قانون محاسبات عمومي كشور

بخشنامه در خصوص مطالبات معوق شركتهاي هواپيمايي
بخشنامه معاون اول رئيس جمهور در خصوص پيشنهاد تخصيص اعتبار حوادث غير مترقبه
طرح قانون محاسبات عمومي
قانون تعيين تكليف تامين اجتماعي اشخاصي كه كمتر از ده سال سابقه تامين اجتماعي دارند
بخشنامه دبير هيات دولت در خصوص واگذاري اموال غير منقول
بخشنامه وزير ارتباطات و فن آوري ارتباطات در خصوص مصوبات كار گروه فناوري ارتباطات
12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.