وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات

دستورالعمل شماره 142600 مورخ 4/7/1394 معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور راجع به شرایط واگذاری طرح های تملک دارائی های سرمایه ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده به بخش غیر دولتی


آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات

مصوبه دولت درباره تعیین مرجع داوری اختلافات ناشی از قراردادهای عمرانی


بخشنامه شماره 125969/53 مورخ 6/7/1394 معاونت نظارت مالی و خزانه داریکل کشور در خصوص احکام ذیحسابان و معاونین ذیحسابان


دستورالعمل درخواست صدور مجوز استفاده از تسهیلات مالی خارجی(فاینانس)

آیین نامه اجرایی بند (د) ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی بند (هـ) تبصره (19) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تصویبنامه اعتبار پیش بینی شده ردیف (86-530000)جدول شماره 9 قانون بودجه سال 1394

الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی


تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی
آیین نامه اجرایی ماده (3) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور
آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای مالی کشور

مصوبه دولت در خصوص اصلاح برخی آیین‌نامه های اجرایی و تبصره های قانون بودجه سال 1394 کل کشور ابلاغ شد.


آیین نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (1) قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع جزء (4) بند (الف) ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393


از سوی معاون اول رئیس جمهوری صورت گرفت: مصوبه سقف تضمین برای هر سپرده گذار ابلاغ شد


تصویبنامه هیات وزیران در خصوص برنامه جامع بهره وری کشور


بخشنامه شماره 56/106748 مورخ 1394/6/10 در خصوص راهنمایی تکمیل فرمهای جداول بدهی و مطالبات در اجرای بخشنامه 57/90058 مورخ 1394/5/19


بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول ماده (5)قانون مدیریت خدمات کشوری : در خصوص اجرای ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی

آیین نامه اجرایی ماده( 77) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)


12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.