وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
بخشنامه سازمان حسابرسی در خصوص اجرای مقررات بند(پ) ماده(1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور  مبنی بر لزوم اخذ تاییدیه از سازمان حسابرسی در مورد گزارش بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی به همراه فرم قرارداد و نمونه گزارش حسابرس مستقل.
بخشنامه شماره  55/171040 مورخ 95/9/17  اداره کل خزانه در خصوص تعیین تکلیف چکهای مصرف نشده و بین راهی توسط دستگاههای اجرایی
بخشنامه شماره 57/142421 مورخ 1395/8/4 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص امکان صدور اسناد خزانه اسلامی برای کسر سپرده حسن اجرای کار
مصویه هیات وزیران در خصوص تعهد مازاد بر تخصیص های ابلاغی تمامی دستگاههای اجرایی ملی و استانی و شرکتهای دولتی
بخشنامه شماره 51/139574 مورخ 1395/8/1 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مبنای اختصاص برچسب به اموال منقول غیرمصرفی
دانلود دستورالعمل اوراق اجاره 
بخشنامه شماره 57/136151 مورخ 1395/7/26 در خصوص ارسال اطلاعات بدهی ها و مطالبات دستگاههای مشمول

 

آیین نامه تسهیلات خرید یا ساخت مسکن آزادگان، جانبازان و خانواده شهدا


آیین‌نامه اجرایی تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کشور


بخشنامه هیات وزیران  در خصوص عدم امکان استفاده پیمانکاران کوچک و طلبکار از دولت از اسناد خزانه

 
بخشنامه هیات وزیران  در خصوص اصلاحیه آیین نامه اجرایی بند ه تبصره 5 قانون بودجه سال 95 کل کشور

 
بخشنامه هیات وزیران در خصوص اجرای تبصره 37 قانون اصلاح قانون اصلاح قانون بودجه سال 95 کل کشور

 
بخشنامه اداره کل خزانه در خصوص اصلاح حساب جزء (2) بند (3) تبصره (9) قانون بودجه سال 1384 به پرداخت اعتبارات از محل بودجه عمومی
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی جهت دریافت تاییدیه مصارف و منابع در سال 95

دانلود بخشنامه بودجه سال 1396  کل کشور  


آیین نامه اجرایی تبصره (14) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
آیین نامه اجرایی بندهای  (الف) (ب) (ج) و (د) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور

 
بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص پرداخت پاداش و کمک رفاهی دستگاه اجرایی
تصویبنامه در خصوص مصداق نداشتن ماده (۵ )قانون مالیات بر ارزش افزوده برای هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک داراییهای سرمایه ای داراییهای سرمایهای نهادهای موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴)قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران


 
بخشنامه شماره 54/103310  مورخ 1395/6/7 در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری وجوه مصرف نشده تملک دارائی های سرمایه ای انتقالی از سال 1393 ( موضوع بند )الف) تبصره (19) ماده واحده قانون بودجه سال 1394) و فرم وضعیت وجوه مصرف نشده سنوات قبل اعتبارات تملک دارائیهای  سرمایه ای
12345678910...>>>