وزارت امور اقتصاد و دارايي
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
بخشنامه عدم کسر بیمه از اضافه کار و پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری
بخشنامه در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی
تصویب نامه درخصوص  بدهی های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی
الحاق تبصره به بند 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16 هـ
الحاق بند 6-5 به دستورالعملهای موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص لغو عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی به ترتیب در کمیسیون های اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393
الحاق تبصره به ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 کل کشور
الحاق بند 11 به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373
ایراد مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه 21454/ت 50461 هـ در خصوص مهلت مقرر ماده (64) قانون محاسبات عمومی جهت اعتبارات موضوع ماده 160 قانون امور گمرکی

لغو اجرای بخشنامه شماره 3269/93/200 مورخ 13/3/1393 تا اخذ تفسیر از مجلس شورای اسلامی

تصویب نامه هیات وزیران درخصوص اختصاص اعتبار از محل اعتبارات منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران برای انجام اقدامات ضربتی حذف درختان آلوده و کنترل کانون های بحران خشکیدگی جنگل های بلوط زاگرس و... به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور

تمدید مهلت ارسال فهرست اطلاعات معاملات فصلی کلیه فصول سالهای 1391 و 1392 و فصل بهار 1393 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

تصویب نامه الحاق بند (ذ) به ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 16449/ت 254 ک مورخ 10/2/1373 و اصلاحات بعدی آن

ایراد رئیس مجلس شورای اسلامی به مصوبه هیات دولت درمورد آیین نامه اجرایی بند الف تبصره 18 قانون بودجه سال 1393 کل کشور
الحاق به تصویب نامه شماره 146170/ت 49856ک مورخ 10/9/1392 در خصوص اجازه  اعمال تخفیف 50 درصدی در نرخ انبارداری توسط  سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس
تصویب نامه در خصوص محسوب شدن حق بیمه های دریافتی سازمان بیمه سلامت ایران از مصادیق بند 9 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده
بخشنامه ضوابط مربوط به بند 1 و تبصره بند 2 تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور
تصویب نامه در خصوص توسعه تولید و کاربرد نرم افزارهای بومی در کشور

آیین نامه تعیین و احراز مصادیق عملی شهید و در حکم شهید

12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.