وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات

مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاها و ساختمانهای اداری  به منظور یکپارچه سازی اقدامات اجرایی


الحاق تبصره(2) به ماده (3) آیین نامه اجرایی ماده (46) قانون محاسبات عمومی کشور


آیین نامه اجرایی ماده (66) قانون جامع خدمت رسانی به ایثارگران


آیین نامه اجرایی ماده (25) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار


آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو


تصویب نامه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با موضوع تعیین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به عنوان دستگاه مسئول اجرای پروژه های اولویت دار برای اجرا در سال95


بخشنامه شماره 12279/54 مورخ 30/1/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص ابلاغ دستورالعمل حسابداری اسناد خزانه اسلامی


دستور رئیس جمهور در خصوص تخصیص اعتبار برای دستگاههای اجرایی


تصویب نامه هیات وزیران در خصوص اجرای قانون دو دوازدهم بودجه سال 95 کل کشور و تمدید آیین نامه های اجرایی قانون بودجه سال 94


تصویب نامه در خصوص تعدیل جرایم نقدی موضوع بند ( (١٢ ماده ٦١و مواد٧٣،٧٥ ،(76) و٧٨ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم ٤٤ قانون اساسی


آیین نامه اجرایی ماده (34) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394


آیین نامه اجرایی  تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394


آیین نامه اجرایی ماده (26) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1394


دستورالعمل اجرایی بند (ط) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
مصوبه دولت درخصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (۲) قانون بودجه ۹۴

پاسخ معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص استعلام از تایید ذیحسابی دستگاههای اجرایی ذیربط برای پرداخت مطالبات و دیون ایثارگران و جانبازان


بخشنامه شماره 252844/57 مورخ 28/12/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص فهرست مدارک و نمونه فرم های صورت حسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی


فرم های (الف) و (ب) بخشنامه شماره 252844/57 مورخ 28/12/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص فهرست مدارک و نمونه فرم های صورت حسابهای دریافت و پرداخت ماهانه و نهایی


تصویب نامه در خصوص اصلاح سهام واگذار شده برخی شرکتها به سهام عدالت


تصویب نامه در خصوص تخصیص اعتبار مازاد درآمد ناشی از بند (ز) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394


12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (mefaguest)


Powered By Sigma ITID.