وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
دستورالعمل حسابداری کسری ابواب جمعی برداشتی به موجب احکام صادره
اصلاح ماده 3 اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره 3 ماده واحده قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگیموضوع  تصویب نامه شماره 121606 / ت 48312 هـ مورخ 1/7/1392
اصلاح تصویب نامه شماره 15365/ت36005 هـ مورخ 5/2/1386 و اصلاحات بعدی آن
آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون اصلاح ماده 56 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص اصلاح ماده 2 دستورالعمل اجرایی ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرکهای صنعتی
بخشنامه در خصوص گزارش دهی منظم اقدامات انجام شده در چهارچوب سیاست های ابلاغی دولت برای خروج غیر تورمی از رکود
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص سهمیه بیمه اتکایی اجباری
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 80821 /ت 46689 هـ مورخ 18/4/1390 و الزام به رعایت تصویب نامه شماره 173966/ت49851 هـ در خصوص ثبت سفارش خودروهای بالای 2500 cc

پرسشنامه ارزیابی کارمندان دولت

ایراد مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 21466/ت50399 هـ مورخ 30/2/1393هیات وزیران  درخصوص تعیین تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال 1393
بخشنامه در خصوص لزوم  بکارگیری امکانات جدید سامانه مناقصات الکترونیکی دولت
دستورالعمل حسابداری دریافت و پرداخت وجوه حاصل از کارشناسی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آیین نامه اجرایی بند (س) تبصره 3 قانون بودجه سال 1393 کل کشور

بخشنامه در خصوص خدمات نقشه برداری
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی برای طرح های نیمه تمام وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی

ابلاغیه الزام به بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» در حوزه مناقصه عمومی خدمات

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه سال 1393 در 15 رشته
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راه سازی غیر اسقاطی
12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.