وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
بخشنامه به کلیه دستگاههای اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشور درخصوص ضوابط احتساب آثار استخدامی مدا‍رک تحصیلی اخذ شده کارمندان در حین خدمت
اصلاح ردیف 4 جز د بند 4 تصویب نامه شماره 50399ت-21466 ه مورخ 30-2-1393
اصلاح ماده 21 لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور
مصوبه ضریب حقوق اعضای هیات علمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی
ضرایب حقوق سال 1394 کارکنان
قانون بودجه سال 1394
ضوابط اجرایی بودجه سال 1394
پاسخ سازمان مالیاتی در خصوص ارزش افزوده تعدیلات مربوط به صورت وضعیتهای پیمانکاری
الحاق بند ه به تصویب نامه های شماره 69451 ت 51047 مورخ 20-6-1393 و شماره 72332 ت 51075 مورخ 26-6-1393 در خصوص اسامی و فهرست مطالبات و بدهی های اشخاص حقیقی یا حقوقی به دولت
آیین نامه اجرایی نحوه انجام معاینه و صدور برگ معاینه فنی خودرو
پاسخ سازمان امور مالیاتی درخصوص مالیات وجوه پرداختی به افراد بازنشسته
مصوبه هیئت وزریران درخصوص تصویب نظام تشخیص صلاحیت کارشناسان و مشاوران دستگاههای اجرایی
مصوبه هیات وزیران درخصوص آیین نامه اجرایی ماده 134 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع مهدکودک ها در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها
درخصوص حضور نماینده وزارت امور خارجه در جلسات اجلاس های بین المللی و چند جانبه با کشورهای دیگر
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص کاتتر مرکزی از طریق پوست جهت استفاده نوزادان با راهنمای طبابت بالینی
تصویب نامه هیئت وزیران در بخش آتش نشانی و امور ایمنی
قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
آیین نامه اجرایی ماده 11 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
تصویب نامه هیات وزیران در خصوص پرداخت غرامت بابت سهام ملی شده شرکت ملی انبارهای عمومی و خدمات گمرکی
دستورالعمل حسابداری کسری ابواب جمعی برداشتی به موجب احکام صادره
12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.