وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات

بخشنامه شماره 66800/54 مورخ 16/4/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص مغایرت طبقه بندی فصول هزینهآیین نامه های اجرایی قانون رفع موانع تولید


تصویب نامه نصاب معاملات در سازمانهای نیروهای مسلح


تصویب نامه در خصوص انتقال اعتبارات هزینه ای ،تملک دارایی های سرمایه ای،و درآمد اختصاصی پژوهشکده سامانه
های فضانوری از پژوهشگاه فضایی ایران به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریدانلود پیشنویس لایحه محاسبات عمومی کشور


بخشنامه شماره 49666/54 مورخ 24/3/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
در خصوص دستورالعمل اجرایی دیون بلامحل
-------------------------------------------------------------------------
بخشنامه شماره 55205/54 مورخ 1/4/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور
 راجع به دستورالعمل حسابداری قیر یارانه ای
-----------------------------------------------------------------
آیین نامه بررسی و تایید نشانه ها و نمادهای دستگاه های دولتی و وابسته به دولت
آیین نامه اجرایی تبصره 20 قانون بودجه سال 94 کل کشور
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی ، سازمانها، شرکتهای دولتی و ... درخصوص صرفه جویی در مصارف بودجه سال 1394
چگونگی اجرای بند (الف) تبصره (19) قانون بودجه سال 94 کل کشور
آیین نامه اجرایی بند(ب) تبصره (12) قانون بودجه 94
در خصوص اعلام حد نصاب معاملات کوچک سال 1394 موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم

اوامر مقام معظم رهبری در ارتباط با حمایت و پشتیبانی قوای سه گانه کشور از کمیته امداد امام خمینی


مصوبه هیئت وزیران در خصوص الزام وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح - بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - علوم، تحقیقات و فناوری - صنعت، معدن و تجارت - دادگستری و جهاد کشاورزی مبنی بر تامین اقلام اساسی نظیر روغن، برنج، شکر، گوشت و... از طریق مباشرین دولتی
تصویب اختصاص اعتبار به وزارت راه و شهرسازی به منظور تامین قیر
تصویب تعرفه خدمات تشخیصی و درمانی در بخش دولتی در سال 94
در خصوص حواله های ارزی که در دوره تحریم وسیله پرداخت نقدی در مبادلات تجاری با خارج از کشورمحسوب می شود
آیین نامه اجرایی بند ط تبصره 6 قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تعیین حد نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.