وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون اصلاح الگوی   مصرف انرژی
آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی ماده (12) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


قانون اصلاح قانون مالیتهای مستقیم(29/05/1394)
اختصاص اعتبار به دستگاههای اجرایی برای بازسازی مناطق آسیب دیده از سیل و زلزله و رانش زمین وآتش سوزی

تصویب‌نامه در خصوص تعیین فهرست تکمیلی ممنوعیت خرید کالاهای خارجی

آیین نامه اجرایی تیصره یک  ماده (18) قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات


بخشنامه شماره 90058/57 مورخ 19/5/1394 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص قانون رفع موانع تولید و رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
اصلاحیه ماده (3 )آیین نامه اجرایی ماده (46 )قانون محاسبات عمومی کشور

آیین نامه اجرایی ماده (1) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


آیین نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور


آیین نامه اجرایی ماده 24 قانون رفع موانع تولید ابلاغ شد


قانون نحوه پیگیری تحقق سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی(10/05/1394)


سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان
تکلیف دستگاه ها در اجرای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان(10/05/1394)
آیین نامه اجرایی بند (ج) و (د) تبصره 11 قانون بودجه سال 94
آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی  ماده 24 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور
آیین نامه اجرایی  تبصره 26 قانون بودجه سال 94

12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.