وزارت امور اقتصاد و دارایی
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات

بخشنامه شماره 46059/57 مورخ 18/3/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه دار کل کشور در خصوص بدهی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی


بخشنامه شماره 49254/55 مورخ 23/3/1395 معاون محترم نظارت مالی و خزانه داری کل کشور در خصوص سود سهام


آیین نامه اجرایی ماده (١٣) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازھای کشور و تقویت آنھا در امر صادرات و اصلاح ماده (١٠۴) قانون مالیاتھای مستقیم


آیین نامه اجرایی ماده (١٠٧) اصلاحی قانون مالیات ھای مستقیم


بخشنامه در خصوص پذیرش تعهدات مالی برای دولت در قبال دولت ها و اشخاص خارجی


آیین نامه اجرایی ماده 13 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیات های مستقیم


ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1395

قانون اصلاح ماده (241) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت


بخشنامه هیات دولت در خصوص تعیین تکلیف دایمی قوانین آزمایشی حداقل ظرف شش ماه قبل از پایان مدت اجرای قوانین


تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضریب افزایش حقوق کارکنان - ضریب حقوق شاغلین
مصوبه هیات وزیران در خصوص اضافه شدن سازمان امور مالیاتی کشور به فهرست دستگاه های موضوع تبصره 1 ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری

بخشنامه 35901/57 مورخ 3/3/1395 ( کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری )در خصوص مهلت ارسال گزارش سالانه حسابرسی شده بدهیها و مطالبات دولت


آیین نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو


اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید


مصوبه شورای عالی اداری در خصوص بهره برداری بهینه از پژوهشکده امور اقتصادی


قانون اعتبار اسناد عادی وامهای پرداختی شرکتهای تعاونی روستایی، عشایری و صیادی


آیین نامه اجرایی تبصره (1) ماده (149) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم - مصوب 1394-
تصویب نامه هیات وزیران شماره 15185 مورخ 12/2/1395 درخصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده 3 قانون برگزاری مناقصات

تصویب نامه هیات وزیران به شماره 15199 مورخ 1395/02/12 در خصوص نحوه و رمان بندی اجرای کامل حسابداری تعهدی


صورتجلسه مشترک معاونت  نظارت مالی و خزانه داری کل کشور و دیوان محاسبات در خصوص دوره متمم سال 1394


12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.