وزارت امور اقتصاد و دارايي
صفحه خانه
تماس با ما
English
تازه های قوانین و مقررات
بخشنامه در خصوص خدمات نقشه برداری
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص انتشار اوراق مشارکت توسط وزارت اموراقتصادی و دارایی برای طرح های نیمه تمام وزارتخانه های نیرو و راه و شهرسازی

ابلاغیه الزام به بکارگیری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت «ستاد» در حوزه مناقصه عمومی خدمات

آیین نامه اجرایی قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور
ابلاغ فهرست بهای واحد پایه سال 1393 در 15 رشته
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص ورود و ترخیص ماشین آلات معدنی و راه سازی غیر اسقاطی
تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی
بخشنامه در خصوص ابطال بند 4 بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 15/11/1382 سازمان امور مالیاتی
تصویب نامه هیئت وزیران درخصوص انتخاب آقای محمد باقر نوبخت به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای ارجاع اختلافهای ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به طرح های عمرانی
ایراد مجلس شورای اسلامی به تصویب نامه شماره 104637/ت/48183هـ مورخ 10/5/1392 موضوع افزایش سرمایه سازمان زمین و مسکن
ایراد مجلس شورای اسلامی به آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393
بخشنامه عدم کسر بیمه از اضافه کار و پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری
بخشنامه در خصوص ممنوعیت بکارگیری نیروی کار خارجی
تصویب نامه درخصوص  بدهی های قانونی شرکتهای تابع و وابسته وزارت نیرو به اشخاص حقیقی و حقوقی و تعاونی
الحاق تبصره به بند 2 ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب نامه شماره 1395/ت 16 هـ
الحاق بند 6-5 به دستورالعملهای موضوع ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم
تصویب نامه هیئت وزیران در خصوص لغو عضویت وزیران کشور و اطلاعات و رییس کل بانک مرکزی به ترتیب در کمیسیون های اقتصاد، فرهنگی و امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست
آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393
الحاق تبصره به ماده 4 آیین نامه اجرایی بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1393 کل کشور
الحاق بند 11 به دستورالعمل و روش اجرایی آیین نامه اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی موضوع تصویب نامه شماره 65648/ت 119ک مورخ 1/12/1373
12345678910...>>>
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (MefaGuest)


Powered By Sigma ITID.