دوشنبه 28 خرداد 1397   04:20:18
...
  • ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
1396/1/30 چهارشنبه
استان کردستان: همه اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جاری با جدیت پیگیری می شود
مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان گفت: همه اهداف سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سال جاری با جدیت پیگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان کردستان، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان کردستان در دیدار با کارکنان اداره کل با اشاره به نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری با عنوان سال اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال گفت: همه اهداف سال قبل امسال هم با جدیت پیگیری می شود.

حسین دهقانی گفت: در راستای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی 12 تا پروژه برای وزارت اقتصاد ودارایی تعریف شده است که سه پروزه آن مربوط به ادارات کل امور اقتصاد ودارایی استانهاست .

وی گفت: جذب سرمایه گذاری خارجی، خزانه داری الکترونیک ، ساماندهی حسابهای دولتی ومدیریت دارایی های دولت از پروژه هایی است که برای استان تعریف شده است که به لطف خداوند وهمکاری کارکنان اداره کل این اهعداف محقق شده است.

حسین دهقانی افزود در بحث مدیریت دارایی های دولت وثبت آن در نرم افزار سادا استان کردستان مقام دوم کشور را کسب کرده است.

در ادامه این جلسه از زحمات دو نفر از همکاران اداره کل که به افتخار بازنشستگی نایل شده است تجلیل بعمل آمد.

به گزارش روابط عمو می اداره کل امور اقتصادی ودارایی استان در مراسمی با حضور ذیحسابان دستگاههای اجرایی، مدیران مالی وکارکنان اداره کل سرپرست معاونت نظارت مالی وخزانه معین استان معرفی شد.

مدیر کل امور اقتصاد ی ودارایی در این مراسم گفت  باید مسئولیتی که به ما واگذار می شود را به عنوان امانت در نظر بگریم وبتوانیم این بار امانت را به دوش بکشیم.

حسین دهقانی کاستن از فرایندهای زاید اداری وبورو کراسی اداری ودر نهایت جلب رضایت مردم بارعایت قوانین ومقررات را از سیاست های مدیریت اداره کل دانست و خواستار اجرای آن شد.

در ادامه این جلسه سرپرست معاونت نظارت مالی وخزانه معین استان توجه به مولفه های سرمایه روانشناختی از جمله امیدوار بودن، نگاه مثبت در انجام دادن کارها وهمدلی وهمکاری ودر نهایت کسب اهداف سازمانی را راهبرد خود در انجام دادن این مسئولیت دانست .

محمد عظیم ملک افزود: من از همه همکاران می خواهم  این دیدگاه را در خود تقویت کنند وبه هم افزایی در انجام دادن کارها کمک کنند.
 
 

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir