...
مسعود صدري
1390/4/28 سه‌شنبه   مسعود صدری
 
سمت  مدیر کل اموراقتصادی ودارایی خوزستان
 
 
 
 
 
سوابق تحصيلي 
- لیسانس مدیریت دولتی
سوابق كاري 
- حسابدار اداره کل اموراقتصادی ودارایی - بازرس اموال اداره کل اموراقتصادی ودارایی - کمک ممیز مالیاتی اداره کل اموراقتصادی ودارایی - ممیز مالیاتی اداره کل اموراقتصادی ودارایی - معاون ذیحساب اداره کل اموراقتصادی ودارایی - ذیحساب سازمان اموراقتصادی ودارایی - معاون هزینه ورئیس خزانه معین استان - رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی استان خوزستان
 

 
امتیاز دهی
 
 

نشانی: میدان امام خمینی ـ خیابان باب همایون ـ خیابان صور اسرافیل  تلفن : 39909 فاکس: 39967627  کدپستی: 1114943661 پست الکترونیک: info@mefa.gov.ir